You are currently viewing Creşterea vibraţiilor

Creşterea vibraţiilor

 

Boala are o vibraţie joasă, dar ea nu este separată de om, ea este alimentată de viziunea, gândurile, ideile, intenţiile, programele, modul de viaţă, de hrană, sentimentele şi emoţiile acestuia.
Cel bolnav luptă cu însăşi structura sa, cu ce a generat afecţiunea, în loc să facă schimbările care duc la creşterea vibraţiilor.
Iertarea sinelui şi a celor din jur creşte cel mai mult vibraţia unui om. Cel neiertător este blocat din drumul său de entităţile superioare, care nu permit evoluţia fără remedierea dezechilibrului produs în Univers. Sinele este legătura directă cu Divinitatea, orice vinovăţie, ruşine, neiertare faţă de el duce la bruierea legăturilor cu însăși Sursa.
Renunţarea la control este o altă metodă de tăiere a unor stringuri/legături cu fapte, oameni, întâmplări. Relaţiile tip ataşament, dorințele, emoțiile negative perturbă spiritul omului, îl înstrăinează de menirea lui.

 

Stringurile malefice ţin omul legat în vibraţiile joase, îi opresc evoluţia. În plus, îl fac vulnerabil la acţiunea entităţilor de joasă frecvenţă. Cea mai eficientă metodă de tăiere a stringurilor malefice este iubirea necondiţionată.. pentru a ajunge la acest nivel el va învăţa mai întâi acceptarea, toleranţa, bunăvoinţa, apoi mila, compasiunea, întrajutorarea, echilibrul, pacea interioară, armonia. Iubirea este treapta cea mai înaltă, vibraţia ei purifica orice energie.

Ancorarea în material este o altă cauză a îmbolnăvirilor. Când se creează un dezechilibru între corpul fizic, materie şi partea eterică, sufletească se deschide calea spre aşa zisele boli spirituale.
Renunţarea la orgoliu este una dintre cele mai eficiente metode de însănătoşire. Când omul se smerește / pocăiește apar cele mai multe vindecări spontane (ajutor imediat al entităţilor superioare)
Orgoliul este boala îndepărtării de Creaţie, de esenţa şi spiritul omului. El crede că poate izbândi şi fără ajutorul Lui, că este atotcunoscător, un mic Dumnezeu independent faţă de Creator.

Respectarea Liberului arbitru al altora este tot o condiţie a însănătoşirii. Mulţi îşi pierd din structurile sufletului încercând să intervină în mersul firesc al energiilor, în deciziile şi intenţiile altora privitoare la lecţiile de învăţat, purificarea karmei, etc.

Omul va trebui să înveţe că Liberul arbitru este doar o decizie proprie, nu o libertate propriu-zisă. În Univers totul funcţionează după nişte legi subtile, ale căror încălcări duc la dizarmonii ce trebuiesc corectate.
Relaţiile cu partenerul, familia şi mediul pot face diferenţa între sănătate şi boala. Cu cât ele sunt bazate mai mult pe înţelegere, iubire, pace, cu atât omul va avea o imunitate mai bună şi o aură mai puternică.

Relaţiile karmice, în care compatibilitatea este mică între parteneri sunt necesare pentru corectarea unor greşeli din trecut.

Animozităţile, răutatea, ura din alte existenţe pot fi îndreptate printr-o toleranţă şi înţelepciune în noua relaţie. Cei doi învaţă răbdarea, micşorarea Ego-ului prin înţelegerea necesitaţilor celuilalt de a fi iubit, fericit, protejat.

Purificările interioare, curăţarea sângelui, limfei şi refacerea structurilor sufleteşti se pot face prin posturi, rugăciuni de iertare, căinţă, ofrande, fapte bune, recunoaşterea în totalitate a Divinităţii în activităţi, relaţii, scopuri propuse.

Pentru creşterea vibraţiilor energetice vor fi folosite cu grijă cuvinte, gânduri, idei îndreptate spre bunăvoinţă, răbdare, compasiune, blândeţe, pace, armonie.

Eu sunt Lumină Divină, mă încarc cu aceasta, mă vindec, îmi îmbrac toată fiinţa cu Ea. Sunt în deplină armonie cu tot ceea ce mă înconjoară, sunt în pace cu toată fiinţa mea şi cu toate fiinţele de pe acest Pământ. Aduc armonia şi pacea în orice loc în care sunt cu corpul meu fizic, cu gândul, cu intenţia mea.

Aduc iubire şi lumină în toată Creaţia, în tot ceea ce mă înconjoară. Sunt susţinut în tot ce fac de ghizii mei spirituali, de îngerii mei de Lumină, de entităţi benefice care îmi arată în permanenţă Calea. Sunt recunoscător şi mulţumesc fiecărui moment în care fac voia Tatălui Ceresc” este una dintre afirmațiile pozitive care poate fi rostită în fiecare dimineaţă. Este foarte important primul moment al zilei. Dacă ne sculăm plini de recunoştinţă faţă de Divinitate, dacă-I mulţumim din suflet pentru că ne oferă atâtea prilejuri de a învăţa şi a ne desăvârşi, starea noastră de spirit se va schimba considerabil.

Mulţumirea şi recunoștința să fie aduse apoi apei pe care o bem, pe care o simţim cu toată fiinţa noastră. Apa încărcată cu rugăciune de mulţumire, de iubire, are o vibraţie crescută, preia imediat energia vorbelor şi gândurilor noastre. Să nu ne ducem să bem apa când suntem îngrijoraţi, trişti, negativişti, pentru că toată această energie se va transfera ei. Din contră, să fim deschişi şi optimişti în apropierea apei, să o consumăm cu bucurie, să ne împărtăşim din informaţia, din puritatea şi desăvârşirea ei. Putem pune o muzică cu vibraţie înaltă în apropierea apei, sunetele ei vor curăța toată energia negativă stagnată acolo.